Aktualizacja: 23.10.2019

#ARISS #ARISS9SP

Czym jest ARISS?

Co to jest ARISS?

ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) to międzynarodowa organizacja non-profit, umożliwiająca dzięki zaangażowaniu krótkofalowców i użyciu sprzętu radioamatorskiego zorganizowanie edukacyjnej telekonferencji dla dzieci i młodzieży z astronautą przebywającym w przestrzeni kosmicznej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (skrót MKS lub ang. ISS). Te radioamatorskie telekonferencje z MSK nazywane są "szkolnym kontaktem ARISS". Międzynarodowa organizacja ARISS współpracuje z agencjami kosmicznymi oraz krótkofalowcami z całego świata. Jej głównym zadaniem jest planowanie i realizowanie zadań związanych z umieszczeniem na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej sprzętu radioamatorskiego, dzięki któremu może m.in. zrealizować szkolny kontakt ARISS.

Kto jest zaangażowany w realizację projektu ARISS?

Projekt ARISS jest realizowany poprzez partnerów z agencji kosmicznych:

 • Narodowa Agencja Aeronautyki i Kosmosu (NASA) z USA,
 • Federalna Agencja Kosmiczna - Roskosmos (RKA) z Rosji,
 • Europejska Agencja Kosmiczna (ESA),
 • Narodowe Centrum Badania Kosmosu (CNES) z Francji,
 • Japońska Agencja Odkrywania Przestrzeni Kosmicznej (JAXA),
 • Kanadyjska Agencja Kosmiczna (CSA),

w ramach współpracy z Radioamatorską Korporacją Satelitarną (AMSAT) i organizacjami krótkofalowców z państw uczestniczących, w tym Polski Związek Krótkofalowców (PZK) z Polski.

Grupa ARISS w Polsce

Jest to grupa wolontariuszy, krótkofalowców, nauczycieli, dyrektorów działających na rzecz propagowania i popularyzowania wszelkich programów edukacyjnych związanych z krótkofalarstwem i kosmosem, w szczególności pomoc przy przygotowaniach do szkolnych kontaktów ARISS. Grupa swoją działalnością obejmuje teren RP i pomaga wszystkim zainteresowanym. http://ariss.pzk.org.pl

O konferencji

Jaki jest cel konferencji ARISS?

Celem konferencji jest zainteresowanie uczniów, nauczycieli i krótkofalowców informacją, że każda szkoła po spełnieniu odpowiednich wymagań, może przystąpić do wykonania szkolnego kontaktu ARISS. Konferencja ta ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami, którzy już wykonali kontakt ARISS, a tymi, którzy jeszcze nic o projekcie nie wiedzą lub są w trakcie jego realizacji. Jest to doskonały moment na nawiązanie kontaktów i przyszłą współpracę.

Cel organizatorów imprezy.

Jako organizatorzy zakładamy następujące cele konferencji:

 • Przedstawić organizację ARISS oraz Grupę ARISS Polska,
 • Wyjaśnić, gdzie i jak uzyskać wsparcie w organizacji szkolnego kontaktu ARISS,
 • Pokazać jak wygląda "życie" wokół Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (MSK),
 • Przybliżyć osiągnięcia naukowców głównie z Polski, w dziedzinie badania i eksploracji Kosmosu,
 • Omówić inne ciekawe programy i projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
 • Podsumować dotychczasową działalność ARISS w Polsce.

Zapraszamy do rejestracji i udziału w konferencji.

Do kogo jest adresowana konferencja?

Konferencja jest adresowana do wszystkich zainteresowanych amatorską łącznością radiową z astronautą przebywającym w kosmosie. W szczególności liczymy na obecność dyrektorów szkół i nauczycieli oraz uczniów. Krótkofalowcy zainteresowani pomocą w zorganizowaniu łączności Ziemia-Kosmos-Ziemia są też bardzo mile widziani. Także do osób zainteresowanych technologiami kosmicznymi dostępnymi dla radioamatorów, dla wszystkich tych którzy chcą wesprzeć działania szkół w zakresie przygotowania łączności z ISS. Wprowadzanie takich form do szkół przyczynia się niewątpliwie do rozwoju intelektualnego i osobistego dzieci i młodzieży, która dziś niejednokrotnie błądzi w gąszczu pseudo-rozrywek szukając swojego miejsca.

 • ARISS – organizacja i krótkofalarstwo na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
 • Podsumowanie działalności ARISS w minionym roku
 • Jak zaczynać przygodę z krótkofalarstwem
 • Ad astra… plany i zamierzenia na przyszłość
 • Paolo Nespoli film z ISS z IK1SLD - czyli po co krótkofalarstwo na ISS?
 • ISS Fan Club – for fans of ISS and Space Exploration
 • ARISS telebridge ground station IK1SLD
 • Jak przygotować wniosek aplikacyjny
 • Teledetekcja w analizie środowiska geograficznego
 • Chemia w astronautyce – CO2 i H2O
 • ...mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości …
 • Historia SN2012GAM, czyli z Polski na Księżyc i z powrotem
 • Amatorski satelita geostacjonarny Es’hail 2 (QO-100)
 • Amatorska telewizja satelitarna
 • Rotor AZ/EL do lekkich anten

Rejestracja uczestników zakończona.


Lokalizacja

Zespół Szkół Technicznych
ul. Poznańska 43
63-400 Ostrów Wielkopolski

Kontakt

+48 500 166 433
sq3ook(o)gmail.com

Koordynator ARISS w Polsce

koordynator.ariss(o)gmail.com

Mentor ARISS Europa

+48 513 226 830 (po polsku)

Przemiennik SR3O w Ostrowie Wielkopolskim
145.725 MHz FM, CTCSS 103.5 Hz


Honorowy Przewodniczący Konferencji:


Honorowy patronat nad konferencją objęli:
Media

O nas w mediach

Materiały do pobrania

I Okólnik - informator o konferencji (PL). [Pobierz]

ARISS w Polsce - plakat. [Pobierz]

PZK - służba satelitarna. [Pobierz]

Tuner DVB-T do odbioru SSTV. [Pobierz]

Odbiór SSTV przez WebSDR. [Pobierz]

Twitter